Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego sklepszczyptasmaku.pl jest:

P.H.U. PolMar Mariusz Ilnicki

NIP: 612-149-53-11

Nr konta bankowego: 48 1020 4867 0000 1602 0047 3223

Tel. kontaktowy: 608 409 385 (czynny w dni robocze w godz. 10:00-18:00)

Adres kontaktowy: P.H.U. PolMar, ul. Szczecińska 12, 73-108 Morzyczyn

Kontakt mailowy: ilnicki.mariusz@wp.pl

Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie potwierdzenia zamówienia.

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie sklepszczyptasmaku.pl są cenami brutto (zawierają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT). Wyrażone są w złotych polskich (PLN) i odnoszą się do konkretnej ceny za 1 jednostkę towaru.
 2. Cena towaru podana w chwili zakupu jest ceną wiążącą.
 3. Zamówienia można składać poprzez koszyk zamówienia na stronie sklepszczyptasmaku.pl 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych. Firma PolMar nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub innych od niej niezależnych.
 4. Zamówienia realizujemy na terenie całego kraju. Zamówienia są realizowane w dni robocze, do 2 dni od momentu otrzymania potwierdzenia dokonania przez Klienta zapłaty wysyłanego przez system płatności PayU, od momentu otrzymania wpłaty przelewem lub od momentu przyjęcia zamówienia z wybraną płatnością za pobraniem. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy: soboty, niedziele oraz w święta ustawowo wolne od pracy, będą realizowane następnego dnia roboczego.

  Przesyłki wysyłamy raz dziennie, starając się, by jak największa ilość została wysłana.

  Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu wysyłki w przypadku awaryjnych sytuacji (np. awaria prądu lub komputera uniemożliwiająca nam chwilowo odczytanie zamówienia i adresu dostawy), a także w okresie przedświątecznym (listopad-grudzień).

 5. W okresie przedświątecznym czas wysyłki zamówienia może się wydłużyć ze względu na zwiększoną ilość przesyłek.
 6. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu wysyłki, numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail. W przypadku podania niepełnych, nieprawidłowych lub fałszywych danych sprzedający może odstąpić od sprzedaży.

P.H.U. PolMar zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

 • wyraźne wątpliwości co do wiarygodności danych Klienta,
 • zamówienia nie udało się potwierdzić,
 • klient nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu,
 • zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych,
 • formularz został nieprawidłowo wypełniony.

Sklep Internetowy sklepszczyptasmaku.pl zastrzega sobie możliwość częściowego przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku braku zamówionego towaru. Sprzedający skontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie, w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia: tj. częściowej realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowania zamówienia.

 1. Koszt dostawy to 10 zł po przedpłacie i 15 zł w przypadku płatności za pobraniem. Zamówienia powyżej 100 zł wysyłamy kurierem bezpłatnie.
 2. Sklep Internetowy potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą e-mailową. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a sklepem internetowym.
 3. Wysyłka zamówienia nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nie odpowiadamy za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez kuriera.
 4. Wysyłka zostanie potwierdzona mailem zwrotnym, zawierającym informacje dotyczące zamówienia.
 5. P.U.H. PolMar zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.
 6. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej:
  Klient jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera, szczególnie przy zakupie akcesoriów szklanych i porcelanowych (obowiązkiem kuriera jest obecność przy sprawdzaniu towaru). W wypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania, konieczne jest spisanie protokołu szkody, a także jego podpisanie przez Klienta oraz kuriera w dniu otrzymania przesyłki – co stanowi warunek uwzględnienia reklamacji u przewoźnika.
 7. Klient zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia braków lub wad towarów w terminie nie później niż 48 h od dnia otrzymania przesyłki – mailem na adres ilnicki.mariusz@wp.pl. Prosimy również o potwierdzenie telefoniczne wysłania zgłoszenia braków (w celu uniknięcia zaginięcia maila w drodze).
 8. W przypadku reklamacji:
  Reklamowany towar należy odesłać na adres korespondencyjny: P.H.U. PolMar, ul. Szczecińska 12, 73-108 Morzyczyn wraz z podpisanym pismem reklamacyjnym zawierającym:
 • dane Klienta,
 • kopię dowodu zakupu lub numer zamówienia,
 • przyczynę złożenia reklamacji.
 1. P.H.U. PolMar zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia reklamacji lub dostarczenia wadliwego produktu. Sposób rozpatrzenia reklamacji: dosłanie brakującego towaru, wymiana produktu lub zwrot pieniędzy.
  P.H.U. PolMar zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji reklamacji w przypadku braku produktu na stanie magazynu lub w przypadku konieczności przekazania wadliwego towaru do producenta po uprzednim powiadomieniu Klienta.
 2. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji Klient ponosi koszty przesyłki towaru.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej serwisu po uprzednim zalogowaniu się.
 4. Dokumentem potwierdzającym zakup jest wystawiany do każdego zrealizowanego zamówienia paragon fiskalny. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT do zrealizowanego zamówienia. Warunkiem otrzymania faktury jest podanie danych do faktury w polu „Dane do faktury VAT”.
 1. Dane do przelewu:
  P.H.U. PolMar Mariusz Ilnicki
  Nr rachunku: 48 1020 4867 0000 1602 0047 3223
 2. W przypadku braku zapłaty do 48 h od momentu złożenia zamówienia zostaje ono odrzucone (anulowane).
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi produkty, od nabycia których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w  Załączniku nr 1 do Regulaminu (poniżej).
 4. Zwrot zapłaty za zamawiane produkty nastąpi w formie przelewu:
 • do 48 h od daty otrzymania przez P.H.U. PolMar informacji w formie mailowej o anulowaniu zamówienia, w przypadku gdy przesyłka nie została wysłana;
 • do 48 h od daty otrzymania przez P.H.U. PolMar informacji w formie mailowej o anulowaniu zamówienia oraz otrzymaniu przez P.H.U. PolMar zwracanej przesyłki. Warunkiem dokonania zwrotu jest zwrócenie produktów w stanie nienaruszonym. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszt przesyłki zamówionych produktów do Klienta.
 1. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości związane z transakcją proszę przesyłać na maila ilnicki.mariusz@wp.pl. Postaramy się naprawić każdy błąd.
 1. Produkty mogą zawierać śladowe ilości substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji: orzechy, migdały, gorczycę, sezam, gluten, syrop glukozowy, soję, seler, maltodekstrynę, białka mleka, nasiona sezamu.
 2. P.H.U. PolMar zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie dla zamówień złożonych od dnia umieszczenia jego nowej treści na stronie internetowej sklepszczyptasmku.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez P.H.U. PolMar w ramach sklepszczyptasmaku.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Polityka prywatności: Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy, prowadzony pod adresem www.sklepszczyptasmaku.pl przez firmę P.H.U. PolMar Mariusz Ilnicki z siedzibą pod adresem ul. Szczecińska 12, 73-108 Morzyczyn, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
  Sklep Internetowy działa zgodnie z przepisami od 25 maja 2018 r. – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; tekst mający znaczenie dla EOG).
  Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.
  Sklep Internetowy może przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
 1. Jakie dane przetwarza Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 1. nazwisko i imię,
 2. dokładny adres wysyłki,
 3. adres poczty elektronicznej,
 4. numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z ustawień w ramach swojego konta na naszej Witrynie lub z adresu: ilnicki.mariusz@wp.pl, numeru telefonu 608409385 (czynny w dni robocze godz.10:00-18:00).

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Dostęp do Twoich danych posiada jedynie firma PolMar. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza firmy PolMar. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Marketing Sklepu Internetowego
Oprócz przetwarzania danych osobowych w ramach obsługi zakupu w serwisie sklepszczyptasmaku.pl wykorzystujemy dane użytkownika także do następujących celów marketingowych:
Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy za pomocą newslettera.
Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, kontroli, żądania zaprzestania przetwarzania danych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub ich sprostowania. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Mają Państwo w ramach Witryny możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: ilnicki.mariusz@wp.pl. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: ilnicki.mariusz@wp.pl.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadawane pod adresem: ilnicki.mariusz@wp.pl.

ZAŁĄCZNIK nr 1

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności z zastrzeżeniem zwrotu kosztów przesyłki najtańszym sposobem dostawy. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Odesłanie przesyłki powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu – zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku dokonania zwrotu – koszt przesyłki zwracanych produktów pokrywa Klient. Przesyłki nadane na koszt sprzedawcy nie zostaną odbierane.

Przesyłkę nadaj na adres:
P.H.U. PolMar, Mariusz Ilnicki

Ul. Szczecińska 12

73-108 Morzyczyn

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Formularz odstąpienia od umowy